Cada trobada és organitzada per una persona que em vol invitar a compartir Medea (a la carta) en un espai i un grup d’espectadors que ell/a proposa. A cada presentació es mostren dues de les quatre peces que triem conjuntament. Al acabar s’obre un diàleg (normalment acompanyat d’alguna cosa per picar i beure) on compartim impressions, reflexions, sensacions i tot allò que s’hagi pogut generar.

Fitxa tècnica

L’espai ha de tenir un mínim de 5×4 metres lliures.

El nombre d’espectadors serà d’entre 10 i 15 persones en funció de l’espai.

Cada persona fa una aportació mínima de 10 euros.

Cada peça té una durada d’uns 15 minuts.

Foto extreta del projecte La gent que mira de Neus Ballús

%d bloggers like this: